Frysk Wurdboek - Fries Woordenboek

Word versie (.DOCX) PDF versie (.PDF) OpenOffice versie (.ODT)

"Een zeer uitvoerig Fries woordenboek"

Dit omvangrijke woordenboek is gratis te downloaden, maar wij raden u aan om allereerst de installatiehandleiding en uitleg te raadplegen. Dit vergemakkelijkt namelijk het gebruik. Het woordenboek Fries/ Frysk is dusdanig logisch opgebouwd dat snel en inzichtelijk de juiste betekenis van het gezochte woord gevonden kan worden. Het woordenboek is tweetalig: Fries-Nederlands en Nederlands-Fries. Het downloadbestand omvat meer dan 1,8 miljoen woorden! U ontdekt een groot aantal synoniemen voor de woorden die u heeft opgezocht. Tevens wordt voor elk woord de juiste uitspraak aangegeven. Dit woordenboek biedt u bij uitstek de gelegenheid om uw kennis van het idioom en de geschiedenis van de Friese taal opmerkelijk te vergroten. Het woordenboek is gratis te downloaden door bovenaan deze pagina op de symbolen van woordenboekvarianten voor Word, Adobe en OpenOffice te klikken. Om uw kennis eventueel nog verder te vergroten kunt u onze linkpagina met relevante niet commerciële verwijzingen gebruiken om nog meer te weten te komen over de mooie Friese taal!

Frysk » Nederlânsk

Nederlands » Fries

Lexicograaf: R.M.J. Plum

Informatie Links