.

Frysk Wurdboek - Fries Woordenboek

Word versie (.DOCX) PDF versie (.PDF) OpenOffice versie (.ODT)

Linkpagina naar andere interessante en informatieve sites:

Friesetaal.org Een website die zich richt op verschillende aspecten van Friesland, de Friese taal en de Friese cultuur.
Digital Faklokaal Frysk Deze educatieve webgids voor het voorgezet onderwijs- HAVO en VWO -FReemwurk
Fryslan.nl Provincie Fryslan
Goedfrysk.nl Dizze side is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging
Wikipedia - over de hoed en de rand van het Fries / Frysk Uitleg over de oorsprong van het Fries/ Frysk
Natoer en kultuer Natuur en cultuur van Friesland. Interessante achtergronden en bezienswaardigheden in het Friese Landschap.
Fryske Akademy Het wetenschappelijke centrum m.b.t. de Friese taal
Webvisie Online Onderhoud van deze website

terug