.

Frysk Wurdboek - Fries Woordenboek

Word versie (.DOCX) PDF versie (.PDF) OpenOffice versie (.ODT)

Linkpagina naar andere interessante en informatieve sites:

Friesetaal.org Een website die zich richt op verschillende aspecten van Friesland, de Friese taal en de Friese cultuur.
Digital Faklokaal Frysk Deze educatieve webgids voor het voorgezet onderwijs- HAVO en VWO -FReemwurk
Fryslan.nl Provincie Fryslan
Goedfrysk.nl Dizze side is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging
Wikipedia - over de hoed en de rand van het Fries / Frysk Uitleg over de oorsprong van het Fries/ Frysk
Natoer en kultuer Natuur en cultuur van Friesland. Interessante achtergronden en bezienswaardigheden in het Friese Landschap.
Fryske Akademy Het wetenschappelijke centrum m.b.t. de Friese taal

terug